Address : Budhhanagar-10, newbaneshwor ktm Nepal

Phone : 9841603324/9855050348

Email : halkaronews@gmail.com
              ursolutionathalkaro@gmail.com